חברות בקבוצה

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע”מ

חברת האם של קבוצת החברות שבשליטת גילי ויואל עזריה. הקבוצה נחשבת כאחת מהקבוצות המובילות בתחומי ההנדסה האזרחית, בעלת חוסן כלכלי ואיתנות פיננסית. לחברה ראייה כלל קבוצתית ליצירת סינרגיה, תוך שילוב היכולות והעיסוקים של החברות הבנות. החלטות ההשקעה נשקלות ברמת הקבוצה תוך הפרדה ניהולית בין החברות השונות.

 

לאתר הבית של קבוצת אורון החזקות והשקעות